Logo Gotoproject

Privacyverklaring


Wanneer je op onze website actief bent of contact met ons opneemt deel je soms persoonsgegevens met ons. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij van je verzamelen en wat wij met deze gegevens doen. Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Gotoproject B.V., de manier van communicatie maakt daarbij niet uit.

Gotoproject B.V., gevestigd aan de Entrada 100 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@gotoproject.nl.


Wat zijn persoonsgegevens?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens.


Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website en servers ouder dan 16 jaar is. Als je ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon hebben verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@gotoproject.nl en dan verwijderen wij, indien mogelijk, deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door ons worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.


Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?


1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.
Wij helpen graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor ons hebt. Je kunt ons bellen, e-mailen of een formulier invullen op de website. Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via een derde in verband met onze dienstverlening. Om je verder te kunnen helpen slaan we een aantal gegevens van je op. Op die manier weten we wie je bent en kunnen we ook bij het volgende contactmoment terugvinden waar we het over hebben gehad.

Als je vragen voor ons hebt dan slaan we de volgende gegevens van je op:

 • • Naam
 • • E-mailadres
 • • Telefoonnummer
 • • Jouw bericht

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.


2. Om een overeenkomst uit te voeren, je toegang te geven tot de software en afspraken met je te kunnen maken.
Als je bij ons diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en ontvangen wat je hebt gevraagd. Wij slaan de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een overeenkomst:

 • • N.A.W. gegevens
 • • E-mailadres
 • • Telefoonnummer
 • • Bedrijfsnaam
 • • Kamer van Koophandel nummer
 • • BTW-id nummer

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.


3. Om je te kunnen factureren & incasseren.
De door jou afgenomen diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit niet doet dan starten wij een incassotraject. In verband met facturatie & incasso slaan we de volgende gegevens van je op:

 • • N.A.W. gegevens
 • • E-mailadres
 • • Telefoonnummer
 • • Bedrijfsnaam
 • • Kamer van Koophandel nummer
 • • BTW-id nummer

Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.


4. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
Wanneer wij wijzigingen doorvoeren in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of overige belangrijke zaken dan stellen we je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat dan gebruiken wij de volgende gegevens om je in ons administratiesysteem te verwerken:

 • • Naam
 • • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.


5. Voor marketingdoeleinden zoals retargeting, het versturen van (gepersonaliseerde) informatie en nieuwsbrieven.
Als je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen slaan wij de volgende gegevens van je op:

 • • Naam
 • • E-mailadres

Wettelijke grondslag: toestemming.


Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Gotoproject B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies zoals Google Analytics om het gedrag van onze bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan de website te kunnen verbeteren.

Als we je toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen we je dit tijdens je eerste bezoek aan deze website. We verwijzen je daarbij ook naar onze cookieverklaring. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Doorgifte aan partners

Wij werken voor het uitvoeren van onze dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.

Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • • Onze betalingen & incasso’s afhandelen
 • • Onze webhosting verzorgen
 • • Onze boekhouding verzorgen
 • • Onze telefonie verzorgen
 • • Onze software om data te verzenden verzorgen
 • • Overige software die we gebruiken

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving.

Gotoproject B.V. verwerkt je gegevens voornamelijk binnen de EU/EER. Daar waar jouw gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt, worden jouw gegevens verwerkt in derde landen met een passend beschermingsniveau zoals vastgesteld door de Europese Commissie en/of draagt Gotoproject B.V. zorg voor afspraken over een passend beschermingsniveau m.b.t. jouw gegevens, in lijn met de eisen van de AVG.


Doorgifte aan derden

In principe delen of verkopen wij jouw gegevens niet met personen of organisaties buiten Gotoproject B.V., behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat wij verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.


De beveiliging van jouw gegevens

Gotoproject B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die jouw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Deze overeenkomsten en bijbehorende gegevens worden bewaard voor de duur zolang wij samenwerken met deze partijen.


Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je altijd het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw rechten”.

Persoonsgegevens:
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail verwijderen wij 2 jaar na ons laatste contact.

E-mail:
E-mail ouder dan 2 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.


Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gotoproject B.V.. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@gotoproject.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan vragen wij je deze ook mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Gotoproject B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vragen wij je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@gotoproject.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.


Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Gotoproject B.V. verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Gotoproject B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Gotoproject B.V. om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen ons bedrijf.

In ieder geval raden wij je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Gotoproject B.V. ga je akkoord met deze wijzigingen.


Contact

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via de e-mail, info@gotoproject.nl of per post:

Gotoproject B.V.
Entrada 100
1114 AA Amsterdam

Gotoproject B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77746910.
Versie: september 2023