Meer dan 1000 projecten zijn op de kaart gezet!

Het is zover, we zijn de 1000 projecten gepasseerd! 🎉 Dit is een grote mijlpaal richting dé openbare projectenkaart van Nederland. <div style="height: .5rem;"></div> <hr class="hr_desktop" /> <div style="height: 1.8rem;"></div> <h3 style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold">Een openbare projectenkaart voor iedereen</h3> <div style="height: 1.5rem;"></div> Stel je een toekomst voor waar alle projecten in de leefomgeving op de kaart staan. In deze wereld heeft elke beheerder, projectleider, wethouder, en inwoner, inzicht in waar en wanneer projecten spelen. Ze zien overlap tussen projecten en schakelen snel. Teams van organisaties in de openbare ruimte, zoals gemeenten, stemmen door de openbare projectenkaart al hun projecten slim en gericht op elkaar af. Zowel onderling met interne teams, maar ook met projectteams van bijvoorbeeld provincies en waterschappen. De openbare projectenkaart is voor iedereen toegankelijk als WMS en WFS open standaarden vanuit onder andere het <a class="link-blue" href="https://www.pdok.nl/" rel="tooltip" title="Open de PODK website" target="_blank" style="font-weight: bold">PODK portaal</a>. Projectteams spelen met één druk op de knop een project door naar deze Nederland dekkende projectenkaart om het vervolgens in hun eigen website of GIS te integreren. Iedereen ziet de meest actuele projectlocatie en projectfasering waardoor ze projecten gezamenlijk en integraal beheren. Dit bespaart kosten bij die organisaties, stimuleert samenwerking en ontneemt frustraties bij de inwoners door meer transparantie en duidelijkheid. <div style="height: 2.5rem;"></div> <h2 style="color: var(--green); padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold">Live projectenteller</h2> <p class="project_number" style="padding-bottom: 0px !important;"><img class="marker-counter" src="https://gotoproject.nl/static/podk/images/markers/gotoproject_marker_v3_huisttijl_groen.svg" loading="lazy"><b id="countnr">1</b></p> <div style="height: 1.2rem;"></div> Natuurlijk schetsen we met deze openbare projectenkaart een ideale wereld. Eentje die voorlopig niet aan de orde is, maar je mag durven dromen! Gelukkig is de <a class="link-blue" href="javascript:;" rel="tooltip" title="Open de App" style="font-weight: bold" onclick="document.getElementById('app-opener').click();">Projecten op de Kaart-app</a> perfect geschikt om nu al met je eigen team aan de slag te gaan. Je kan onderling projecten eenvoudig visualiseren, beheren en delen. Daarnaast wordt de projectoverdracht ook een stuk makkelijker wanneer er teamleden uitvallen of elkaar afwisselen. Het hele team ziet altijd de meest actuele projectinformatie en kan hierop anticiperen. De volgende logische stap is dat andere teams en afdelingen van jouw organisatie aanhaken. Dan heb je het mooi geregeld voor je eigen organisatie en ben je toekomstbestendig voor de openbare projectenkaart 💪 <script> let scrollwindow = '#post-main' if (ISMOBILE) { scrollwindow = window } $(scrollwindow).scroll(function () { if (started_scrolling) { started_scrolling = false //// PROJECT COUNT //// const serverPort = 'https://podk.gotoproject.nl'; const geoserverWorkspace = 'podk'; const project_count = serverPort + '/geoserver/' + geoserverWorkspace + '/ows' + `?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typename=total_projects&PROPERTYNAME=count&outputformat=application/json` $.ajax({ url: project_count, dataType: 'json', crossDomain: true, jsonpCallback: 'parseResponse' }).then(function (response) { const countnr = response['features'][0]['properties']['count'] let elem = $('#countnr'); function countUp() { var text_field = document.getElementById("countnr"); function counter() { var number = countnr; const updateCount = () => { const target = number; const count = parseInt(text_field.innerText); //parsing const increment = 1; if (count < target) { text_field.innerText = count + increment; setTimeout(updateCount, Math.round(target / 400)); } else { text_field.innerText = target; } }; updateCount(); } counter(); } let not_reached = true; $(scrollwindow).scroll(function (e) { if (not_reached) { const docViewTop = $(scrollwindow).scrollTop(); const docViewBottom = docViewTop + $(scrollwindow).height(); const elemTop = $(elem).offset().top; const elemBottom = elemTop + $(elem).height(); if ((elemBottom <= docViewBottom) && (elemTop >= docViewTop)) { not_reached = false; countUp(); //$(this).off("scroll"); return; } } }); }); } }) </script>